Logo

NB! Disse sidene blir fra 1. november 2019 ikke lenger vedlikeholdt!

Borettslaget bruker nå Vibbo som beboerportal, der du også finner informasjon om din egen leilighet.

Gå til Vibbo. Får du ikke logget inn, har du ikke registrert deg hos OBOS, det gjør du litt nede på forsiden på Vibbo eller her

Illustrasjonsfoto

Bomiljø > Avfall

Borettslaget disponerer to avfallsanlegg:

  • To beholdere for papiravfall og to beholdere for restavfall utenfor 9A (innkjøringen til garasjeanlegget)
  • En beholder for papiravfall og to beholdere for restavfall utenfor 9E (nederste blokk)

Restavfall tømmes onsdager, mens papir tømmes annenhver torsdag (ulike uketall). Renovasjonsetaten har en SMS-tjeneste for uteblitt tømming. Man kan også ringe etatens kundeservice på telefon 23 48 36 50.

Dersom noen av beholderne er fulle, vær så snill og benytt de andre beholderne. Det har vist seg at beholderne ved 9A fort blir fulle, da mange kaster avfall ved utkjøring av garasjen. Det henstilles derfor til å benytte beholderne ved 9E i større utstrekning - det er ikke vanskeligere å stoppe bilen der!

Blå poser med plastavfall, og grønne poser med matavfall skal kastes i restavfallsbeholderne!

Avfall MÅ ikke etterlates ved siden av beholderne, da dette tiltrekker seg rotter og andre skadedyr! Dette blir heller ikke fjernet av renovasjonsetaten. Der hvor vi kan adressere hensatt avfall til en leilighet, vil regning for  bortkjøring av avfallet stiles til andelseier.

De små beholderne ved inngangene skal ikke brukes til hundeekskrementer pga lukt. Dette er spesielt viktig i den varme årstiden.

Spesialavfall og avfall som ikke får plass i beholderne, skal leveres til miljøstasjon (Haraldrud) eller et annet returpunkt (bl.a. elektronikkforhandlere).


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no