Logo
Illustrasjonsfoto

Bomiljø > Generelt

Styret prioriterer høyt at bomiljøet i borettslaget skal være bra - og det arbeides kontinuerlig for dette.

Et godt bomiljø er også avhengig av at beboerne tar hensyn til hverandre og bidrar til et godt bomiljø gjennom å følge husordensregler, oppfordringer fra styret og generelt benytter fellesarealer på en måte som er til gagn for alle!

Et godt bomiljø bedrer livskvaliteten til den enkelte og bidrar til å høyne verdien på leilighetene! Her har vi alle felles interesse av å bidra så godt vi kan!

 


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no