Logo

NB! Disse sidene blir fra 1. november 2019 ikke lenger vedlikeholdt!

Borettslaget bruker nå Vibbo som beboerportal, der du også finner informasjon om din egen leilighet.

Gå til Vibbo. Får du ikke logget inn, har du ikke registrert deg hos OBOS, det gjør du litt nede på forsiden på Vibbo eller her

Illustrasjonsfoto

Bomiljø > Generelt

Styret prioriterer høyt at bomiljøet i borettslaget skal være bra - og det arbeides kontinuerlig for dette.

Et godt bomiljø er også avhengig av at beboerne tar hensyn til hverandre og bidrar til et godt bomiljø gjennom å følge husordensregler, oppfordringer fra styret og generelt benytter fellesarealer på en måte som er til gagn for alle!

Et godt bomiljø bedrer livskvaliteten til den enkelte og bidrar til å høyne verdien på leilighetene! Her har vi alle felles interesse av å bidra så godt vi kan!

 


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no