Logo

NB! Disse sidene blir fra 1. november 2019 ikke lenger vedlikeholdt!

Borettslaget bruker nå Vibbo som beboerportal, der du også finner informasjon om din egen leilighet.

Gå til Vibbo. Får du ikke logget inn, har du ikke registrert deg hos OBOS, det gjør du litt nede på forsiden på Vibbo eller her

Illustrasjonsfoto

Om borettslaget > Styre og stell

Borettslagets styremedlemmer som var på valg samt valgkomité, ble valgt under siste generalforsamling 14. mai 2019.

Styre

  • Bjørn-Ove Indrøy, leder (2 år) valgt 8. mai 2018
  • Johnny Tønsaker, styremedlem (2 år) valgt 14. mai 2019
  • Vegard Klevjer, styremedlem (2 år) valgt 14. mai 2019
  • Jan Terje Rogneby, styremedlem og nestleder (2 år) valgt 8. mai 2018
  • Carina Rangsvåg, styremedlem, (2 år) valgt 8. mai 2018
  • Ole Kristian Iversen, varamedlem (1 år) valgt 14. mai 2019
  • Bianca Bes, varamedlem (1 år) valgt 14. mai 2019

Styret kontaktes per tlf. 930 01 559, på epostadressen post@torgveien.net eller via postkassen ved inn-/utkjøringen i garasjen.

Valgkomité

  • Kristin Aasmundsen (1 år)
  • Kimberly Andersen (1 år)


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no