Logo
Illustrasjonsfoto

Om borettslaget > Styre og stell

Borettslagets styremedlemmer som var på valg samt valgkomité, ble valgt under siste generalforsamling 9. mai 2017.

Styre

  • Unni Dunér Trøen, leder (2 år) valgt 10. mai 2016
  • Bjørn-Ove Indrøy, nestleder (2 år) valgt 10. mai 2016
  • Johnny Tønsaker, styremedlem (2 år) valgt 9. mai 2017
  • Vegard Klevjer, styremedlem (2 år) valgt 9. mai 2017
  • Jan Terje Rogneby, varamedlem (1 år) valgt 9. mai 2017
  • Trine W. Tømte, varamedlem (1 år) valgt  9. mai 2017

Styret kontaktes per tlf. 930 01 559, på epostadressen post@torgveien.net eller via postkassen ved inn-/utkjøringen i garasjen.

Valgkomité

  • Ole Kristian Iversen (1 år)
  • Kristin Aasmundsen (1 år)

 


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no