Logo
Illustrasjonsfoto

Om borettslaget > Styre og stell

Borettslagets styremedlemmer som var på valg samt valgkomité, ble valgt under siste generalforsamling 8. mai 2018.

Styre

  • Bjørn-Ove Indrøy, leder (2 år) valgt 8. mai 2018
  • Johnny Tønsaker, styremedlem (2 år) valgt 9. mai 2017
  • Vegard Klevjer, styremedlem (2 år) valgt 9. mai 2017
  • Jan Terje Rogneby, styremedlem (2 år) valgt 8. mai 2018
  • Carina Rangsvåg, styremedlem, (2 år) valgt 8. mai 2018
  • Ole Kristian Iversen, varamedlem (1 år) valgt 8. mai 2018
  • Marte Rebekka Bye Johansen, varamedlem (1 år) valgt 8. mai 2018

Nestleder konstitueres i kommende styremøte.

Styret kontaktes per tlf. 930 01 559, på epostadressen post@torgveien.net eller via postkassen ved inn-/utkjøringen i garasjen.

Valgkomité

  • Kristin Aasmundsen (1 år)
  • Kimberly Andersen (1 år)

 


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no