Logo
Illustrasjonsfoto

Om borettslaget > Generalforsamling

Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ, og består av de andelseeierne som møter. Her blir de viktige sakene avgjort. Det er generalforsamlingen som vedtar husordensregler og vedtekter, store økonomiske disposisjoner samt velger borettslagets styre.

Andelseiere har rett til å få forslag behandlet på generalforsamlingen, så sant de er levert innen den fristen styret på forhånd har varslet om (normalt gjennom oppslag).

Torgveien borettslags første generalforsamling (ekstraordinær) ble avholdt 3. november 2009 på Hotell Q 33.
Hovedformålet var å velge styre.

De neste, ordinære generalforsamlingene har blitt avholdt:

  • 8. juni 2010 på Økern Torg
  • 24. mai 2011 på Økern Torg
  • 22. mai 2012 på Økern Torg
  • 22. mai 2013 på Økern Torg
  • 28. april 2014 på Økern Torg
  • 12. mai 2015 på Økern Torg
  • 10. mai 2016 på Økern Torg.
  • 9. mai 2017 på Økern Torg.
  • 8. mai 2018 på Refstad skole.

Innkallinger og protokoller fra generalforsamlingene finner du under Dokumenter > Generalforsamling


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no