Logo

NB! Disse sidene blir fra 1. november 2019 ikke lenger vedlikeholdt!

Borettslaget bruker nå Vibbo som beboerportal, der du også finner informasjon om din egen leilighet.

Gå til Vibbo. Får du ikke logget inn, har du ikke registrert deg hos OBOS, det gjør du litt nede på forsiden på Vibbo eller her

Illustrasjonsfoto

Bomiljø > Skjeggkre

Hva er skjeggkre?

Skjeggkre er et vingeløst innsekt, som ikke utgjør noen fare eller gjør spesielt stor skade.
Les mer om skjeggkre på websidene til Folkehelseinsituttet.

Borettslaget har forekomster av skjeggkre både i fellesarealer og leiligheter, men er ikke spesielt hardt rammet.

Borettslagets historikk

Første melding om skjeggkre i borettslaget var i mars 2017. Styret meldte dette til forsikringsselskapet 4. april 2017 og NOKAS hadde befaring i leiligheten på vegne av forsikringsselskapet rett etter det. Forsikringssaken ble avvist senere samme år, fordi selskapet mente størrelsen på noen av individene indikerte at de hadde etablert seg før forsikringen trådte i kraft.

Det ble første gang i mai/juni 2017 sendt ut informasjon og veiledning til beboere. Senere har det gått ut informasjon i form av oppslag ganske jevnlig. Det ble også informert på websidene og i årsrapporten/innkallingen til generalforsamlingen i 2018.

NOKAS gjennomførte en kartlegging i perioden 14.08.-04.09.2017 i de leilighetene som til da hadde meldt om skjeggkre. Den gangen var det et begrenset antall leiligheter som hadde meldt fra at de hadde sett skjeggkre, og det var forekomster i alle innmeldte leiilihgeter, som fordelte seg på de fleste av blokkene. I ettertid har det også vært observasjoner i flere av de andre blokkene og i flere leiligheter.

Styrets vurdering og tiltak

Det er nærmest umulig å fastslå hvordan og når disse insektene kommer inn i en leilighet. Man kan få både voksne individer og nymfer (små/unge individer) for eksempel med pappesker fra bl.a. møbel- og elektronikkbutikker. Dessuten kan de meget lett gå mellom leilighetene i den tekniske sjakten, heissjakten eller trappeoppgangen.

Styret tar saken alvorlig og jobber kontinuerlig med bekjempelse. Det blir jevnlig satt ut feller under alle trappene og i tekniske rom. Styret har kjøpt inn feller, som kan kjøpes av beboere til redusert pris. 10 feller koster kr 200,- og kan bestilles/betales via denne linken: https://goo.gl/h2CKQF. Fellene blir levert i postkassen til bestiller så snart som mulig etter at betaling er mottatt.

Utplassering av feller

Skal du kartlegge omfanget i leiligheten, bør du plassere ut minimum 2 feller i hvert rom. Fellene bør plasseres i hjørner. Støvsug godt før du legger ut fellene. La fellene ligge 4 uker og støvsug hver 4. dag for å unngå at fellene blir fulle av støv og får redusert effekt.

Ønsker du å bekjempe skjeggkre, legger du ut flere feller på bad, kjøkken, i sikringsskapet, i boden og i rom som ligger mot teknisk sjakt (bak sikringsskapet eller mellom bad og kjøkken). Følg instruksjonene overfor. IKKE bytt ut feller som det kommer skjeggkre i, da de vil lokke til seg flere individer! Får du mange individer i fellene, bør du fortsette å sette ut nye feller hver 4. uke.


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no