Logo

NB! Disse sidene blir fra 1. november 2019 ikke lenger vedlikeholdt!

Borettslaget bruker nå Vibbo som beboerportal, der du også finner informasjon om din egen leilighet.

Gå til Vibbo. Får du ikke logget inn, har du ikke registrert deg hos OBOS, det gjør du litt nede på forsiden på Vibbo eller her

Illustrasjonsfoto

Energiavregning

Energiavregning – hvem, hva, hvordan?

Vi har avtale med Techem om leveranse av energiservicetjenester, dvs måling og avlesning av strøm,varme og vannforbruk i den enkelte boenhet. Avtalen går ut på at OBOS fakturerer den enkelte beboer a konto på vegne av Techem sammen med ordinær innkreving av felleskostnader. Techem avregner faktisk energiforbruk pr år/ pr kvartal mot innkrevd akontobeløp. Avregning og evt. justering av akontobeløp skjer årlig / kvartalsvis og fremkommer på fakturaen for felleskostnader.

Hvordan kan jeg følge med på mitt forbruk?

På Techem sin beboerportal: https://tenantportal.techem.no blir avregningen med oversikt over forbruket gjort tilgjengelig for beboer. Det er styret i boligselskapet som sørger for at eierne får tilgang til portalen.

Hvem kontakter jeg når jeg har spørsmål?

For spørsmål om beboerportal, fastsatt à konto, avregning, samt innhenting av målerdata i forbindelse med eierskifte, kontakt Techem på: Telefon 22 02 14 59, kl 09.00 – 14.00 på hverdager, eller e-post: kundeservice@techem.no

Hva gjør jeg hvis jeg skal selge?

Ved salg av boligen må kjøper/selger lese av måler og selv sende inn avlesningsskjema til Techem Norge AS.

Du finner skjemaet som kan lastes ned fra Techem sine sider http://www.techem.no For spørsmål om innhenting av målerdata i forbindelse med eierskifte, kontakt Techem på: Telefon 22 02 14 59, kl 09.00 – 14.00 på hverdager, eller e-post: kundeservice@techem.no 

 


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no