Logo

NB! Disse sidene blir fra 1. november 2019 ikke lenger vedlikeholdt!

Borettslaget bruker nå Vibbo som beboerportal, der du også finner informasjon om din egen leilighet.

Gå til Vibbo. Får du ikke logget inn, har du ikke registrert deg hos OBOS, det gjør du litt nede på forsiden på Vibbo eller her

Illustrasjonsfoto

Om borettslaget > Forsikringer

Bytte av forsikringsselskap

Vi byttet til If forsikring fra 18. september 2017. Skader på borettslagets eiendom (ikke innbo) skal fra da av meldes på telefon 21 49 24 00. Vårt avtalenummer er SP1449115.1.4.

Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter).

Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig, prøv å kartlegge årsaken til skaden og om nødvendig selv kontakte håndverker (f.eks rørlegger) før If/takstmann har blitt kontaktet. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til If på telefon 21 49 24 00.
 
Forsikringsselskapet bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet.
 
Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no