Logo

NB! Disse sidene blir fra 1. november 2019 ikke lenger vedlikeholdt!

Borettslaget bruker nå Vibbo som beboerportal, der du også finner informasjon om din egen leilighet.

Gå til Vibbo. Får du ikke logget inn, har du ikke registrert deg hos OBOS, det gjør du litt nede på forsiden på Vibbo eller her

Illustrasjonsfoto

Bomiljø > HMS

A. Mål

I borettslaget skal det skapes et trivelig og sikkert miljø for alle. Vi skal ta vare på borettslagets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre valg av produkter og tjenester skal ikke skade beboerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både styret og beboere skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet. Borettslagets installasjoner og tjenester skal oppfylle beboernes krav til kvalitet og punktlighet, både i dag og i fremtiden.

B. Fakta om ledelse og ansatte 

Styreleder: Unni Dunér Trøen
Nestleder: Bjørn-Ove Indrøy
Antall ansatte på heltid: Ingen

C. Ansvar

Styret har et særskilt ansvar for at det innføres og utøves internkontroll. Styrelederen i borettslaget er pålagt hovedansvaret for gjennomføringen av et fullt forsvarlig HMS-arbeid.

D. Styrende dokumenter

De viktigste styrende dokumentene for borettslaget er:

E. Opplæring

Det blir sørget for at styret får opplæring i det systematiske HMS-arbeidet.
Ansvarlig for vurdering og planlegging av opplæring er styreleder.

F. HMS-håndboken og tilgjengelighet

Styrets HMS-håndbok er kombinert med den elektroniske utgaven av boligperm og FDV-web for å sikre tilgjengelighet for både beboere, styre, vaktmester og leverandører av tekniske installasjoner.

Den mest relevante dokumentasjonen for beboere er:

Har du spørsmål til HMS-arbeidet, kan du ta kontakt med styret.


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no