Logo

NB! Disse sidene blir fra 1. november 2019 ikke lenger vedlikeholdt!

Borettslaget bruker nå Vibbo som beboerportal, der du også finner informasjon om din egen leilighet.

Gå til Vibbo. Får du ikke logget inn, har du ikke registrert deg hos OBOS, det gjør du litt nede på forsiden på Vibbo eller her

Illustrasjonsfoto

Om borettslaget > Boligperm

Det fulgte en boligperm med alle leiligheter ved innflyttingen. Mappen inneholder det meste av relevant informasjon vedrørende fellesskapet og hver enkelt bolig. Det er borettslagets ansvar at mappen blir ajourført ved endringer, men merk at disse endringene kun gjøres i den elektroniske versjonen (det blir ikke distribuert i papirformat).

Du finner boligpermen i elektronisk format her:

http://Web56.fdvweb.no
Brukernavn: boligperm
Passord: boligperm

Bruksanvisning for kontrollenheten til varmekablene på badet mangler i permen, men du finner den her.

Borettslaget har også et system for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) basert på samme løsning som boligpermen. Denne inneholder all in formasjon om bygningsmasse og tekniske løsninger og anlegg, og benyttes for alle vedlikeholdsoppgaver. Løsningen oppdateres og følges løpende opp av styret, leverandører og vaktmester.


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no