Logo

NB! Disse sidene blir fra 1. november 2019 ikke lenger vedlikeholdt!

Borettslaget bruker nå Vibbo som beboerportal, der du også finner informasjon om din egen leilighet.

Gå til Vibbo. Får du ikke logget inn, har du ikke registrert deg hos OBOS, det gjør du litt nede på forsiden på Vibbo eller her

Illustrasjonsfoto

Bomiljø > Heiser

For at heisene skal fungere, er det viktig at alle respekterer følgende:

  • Heisene må ikke overbelastes!
  • Dører må ikke holdes oppe ved at det settes noe fysisk foran som skal holde døren oppe. Av sikkerhetshensyn vil heisen stoppes automatisk dersom dørene holdes oppe gjentatte ganger. Heisen må da startes igjen av heisleverandøren. Du kan få låne nøkkel av styret som brukes til å holde dørene åpne under flytting etc.
  • Påse at terskler er frie for fremmedlegemer som småstein etc.

Ta vare på heisene - de er en av våre største utgiftsposter!

Styret har inngått avtale med heisleverandøren (OTIS) om ettersyn og vedlikehold. Ved heisstans kontakt styret, telefon 930 01 559 eller post@torgveien.net

Alle som bor i lavblokkene, F - K, har nøkkel til høyblokken ved siden av for å få adgang til garasjeanlegget dersom heisen er ute av drift.


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no