Logo
Illustrasjonsfoto

Nyheter/meldinger


Garasjevask

Garasjen skal feies og vaskes onsdag 24. april. I den forbindelse må alle biler og alt på parkeringsplassen være ute av garasjen i tidsrommet 08:00-16:00. I tillegg må alle gjenstander (dekk, hundebur osv.) være fjernet senest kl 19:00 kvelden før, det vil si 23. april. Biler som ikke er flyttet kan bli tauet bort og andre gjenstander kastet. 

Sykler som står i stativene må merkes med navn innen kl. 19.00 den 23. april. Umerkede sykler vil bli fjernet!

 

(15.04.2019)

Utbedring av vinduer

I slutten av mars fikk vi endelig en ekspert fra Sverige til å komme og lære opp våre vaktmestere i justering av vinduene våre (som er laget av en svensk produsent). Noen leiligheter har allerede hatt besøk og fått justert vinduene sine - resten vil bli kontaktet når det nærmer seg deres tur.

Våren er en travel tid for vaktmesterne, så de har kun anledning til å sette opp noen timer innimellom. Vi satser allikevel på at alle skal ha ha fått besøk innen utgangen av mai.

De fleste vinduene har kun behov for smurning og en liten justering av skruene i karmen, mens andre kan kreve mer arbeid (hengsler eller oppretting). I første omgang vil alle innmeldte vinduer bil sjekket og forsøkt smurt/justert. Der det er behov for større arbeider, vil dette bli samlet opp til slutt og planlagt utbedret i juni.

(02.04.2019)

Mange søker garasjeplass

 • Andelseier i G blokken ønsker å kjøpe en garasjeplass. Vedkommende har tlf 958 04 739.
 • Andelseier i H blokken ønsker å leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 988 22 677.
 • Andelseier i D blokken ønsker å kjøpe/leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 911 04 451.
 • Andelseier i F blokken ønsker å kjøpe/leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 922 24 848.
 • Andelseier i D blokken ønsker å leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 976 46 668.
 • Andelseier i C bokken ønsker å leie/kjøpe en garasjeplass. Vedkommende har tlf 469 69 601.
 • Andelseier i C blokken ønsker å leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 922 40 408.
 • Andelseier i G blokken ønsker å leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 452 55 452.
 • Andelseier i G blokken ønsker å kjøpe en garasjeplass. Vedkommende har tlf 464 15 098.
 • Andelseier i C blokken ønsker å kjøpe/leie garasjeplass. Vedkommende har tlf 984 84 424.
 • Andelseier i B blokken ønsker å leie garasjeplass. Vedkommende har tlf 407 34 820.
 • Andelseier i F-blokken ønsker å kjøpe garasjeplass. Vedkommende har tlf 468 43 878.
 • Andelseier i E-blokken ønsker å kjøpe garasjeplass. Vedkommende har tlf 954 45 522.
 • Andelseier i A-blokken ønsker å leie garasjeplass.Vedkommende har tlf 464 23 075.
 • Andelseier i F blokken ønsker å kjøpe/leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 995 94 235
 • Andelseier i H blokken ønsker å kjøpe/leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 979 60 511.

Husk at styret skal ha beskjed om hvem som disponerer garasjeplassen! Salg må også formelt registreres hos OBOS.

(15.12.2018)

Liten prisøkning for Get-pakken

Fra nyttår øker Get prisene 3,11%, som er i henhold til avtalevilkårene. De sier at prisen kan økes årlig, tilsvarende konsumprisindeksen. Nytt månedsbeløp per leilighet/enhet blir kr 529,82. Økningen vil først komme på fakturaene fra OBOS fra februar.

(15.12.2018)

Økning i felleskostnader

Fra nyttår vil felleskostnadene bli økt med 5%. Grunnen er generell prisøkning på avtaler/tjenester, samt at Oslo kommune budsjetterer med en økning i gebyr for vann og avløp med 9,5 % og gebyr for renovasjon med 8,8 % for 2019.

(14.11.2018)

Renteendring felleslån

OBOS-banken har varslet at rentesatsen for felleslånene våre endres fra 1,85 til 1,95 %. Ny effektiv rente blir 1,97 %.
Endringen gjelder fra 08.11.2018 og vil bli synlig på den enkeltes månedsfaktura-/beløp for felleskosntader fra OBOS.
 

(19.10.2018)

Kjøp av limfeller

Det er fortsatt mulig å kjøpe 10 limfeller for kr 200,- av borettslaget for bruk i egen leilighet. Betaling gjøres via denne linken https://goo.gl/h2CKQF (kortbetaling/VIPPS). Når betalingen er gjennomført, vil borettslaget få informasjon via e-post. I feltet for navn, skriv også gjerne blokk-/leilighetsnummer, slik at vi vet hvilke postkasse vi skal legge fellene i.

(01.02.2018)

Kjøp av fjernkontroll garasjeport

Ved kjøp av fjernkontroll til garasjeport, skal betaling gjøres gjennom OBOS og da kan denne linken brukes: https://goo.gl/xRZLzg Det er fint om blokk/leilighetsnummer blir skrevet inn sammen med navnet slik at vi vet hvor fjernkontrollen skal leveres. Fjernkontrollen koster kr 600,-. Borettslaget får en e-post når betalingen er gjennomført.

(29.12.2017)

Dør fra bodgangen

Det nye låssystemet er snart ferdig, og i den forbindelse så er det heretter viktig å innarbeide en ny rutine: Når man har vært i bodgangen og skal ut i garasjen igjen, så skal man bruke håndtaket for å åpne døren, ikke låsvrideren. 

(28.11.2017)

Når renset du dusjhodet sist?

Borettslaget kjører regelemessig legionellasikring ved å varme opp vannet i varmtvannstankene til eventuelle bakterier er tillintetgjort. Men hver enkelt beboer bør også gjøre noen enkle tiltak for å unngå denne ekstremt smittende sykdommen.

Les mer om tiltak hos DinSide | Les mer om legionella på Wikipedia

(22.06.2017)
Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no