Logo
Illustrasjonsfoto

Nyheter/meldinger


Mopedplasser 2018-2019

 Det er fire plasser i garasjen for lette tohjulinger. Andelseiere som ønsker å leie plass, kan søke innen 31. mars. Er det flere søkere enn plasser, avgjøres tildelingen ved loddtrekning. Leie av en plass koster kr 1 200 for et år –

1. mai 2018 til 30. april 2019 (må betales på forskudd – ingen mulighet for tilbakebetaling eller fremleie). Husk å oppgi leilighetsnummer, kjøretøyets kjennemerke og ditt telefonnummer når du søker! Tildeling skjer i begynnelsen av april.
(23.03.2018)

Mange søker garasjeplass

 • Andelseier i G blokken ønsker å kjøpe en garasjeplass. Vedkommende har tlf 998 55 052.
 • Andelseier i G blokken ønsker å kjøpe en garasjeplass. Vedkommende har tlf 958 04 739.
 • Andelseier i H blokken ønsker å leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 988 22 677.
 • Andelseier i F blokken ønsker å kjøpe/leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 918 50 086.
 • Andelseier i D blokken ønsker å kjøpe/leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 911 04 451.
 • Andelseier i F blokken ønsker å kjøpe/leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 922 24 848.
 • Andelseier i H blokken ønsker å leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 930 89 630.
 • Andelseier i F blokken ønsker å kjøpe/leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 912 42 688.
 • Andelseier i D blokken ønsker å leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 976 46 668.
 • Andelseier i C bokken ønsker å leie/kjøpe en garasjeplass. Vedkommende har tlf 469 69 601.
 • Andelseier i K blokken ønsker å leie/kjøpe en garasjeplass. Vedkommende har tlf 976 15 665.
 • Andelseier i C blokken ønsker å leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 922 40 408.
 • Andelseier i G blokken ønsker å leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 452 55 452.
 • Andelseier i G blokken ønsker å kjøpe en garasjeplass. Vedkommende har tlf 464 15 098.
 • Andelseier i A blokken ønsker å leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf +46 738 011 834.
 • Andelseier i C blokken ønsker å kjøpe/leie garasjeplass. Vedkommende har tlf 984 84 424.
 • Andelseier i B blokken ønsker å leie garasjeplass. Vedkommende har tlf 407 34 820.

Husk at styret skal ha beskjed om hvem som disponerer garasjeplassen!

(02.02.2018)

Kjøp av limfeller

Det er fortsatt mulig å kjøpe 10 limfeller for kr 200,- av borettslaget for bruk i egen leilighet. Betaling gjøres via denne linken https://goo.gl/h2CKQF (kortbetaling/VIPPS). Når betalingen er gjennomført, vil borettslaget få informasjon via e-post. I feltet for navn, skriv også gjerne blokk-/leilighetsnummer, slik at vi vet hvilke postkasse vi skal legge fellene i.

(01.02.2018)

Kjøp av fjernkontroll garasjeport

Ved kjøp av fjernkontroll til garasjeport, skal betaling gjøres gjennom OBOS og da kan denne linken brukes: https://goo.gl/xRZLzg Det er fint om blokk/leilighetsnummer blir skrevet inn sammen med navnet slik at vi vet hvor fjernkontrollen skal leveres. Fjernkontrollen koster kr 600,-. Borettslaget får en e-post når betalingen er gjennomført.

(29.12.2017)

Dør fra bodgangen

Det nye låssystemet er snart ferdig, og i den forbindelse så er det heretter viktig å innarbeide en ny rutine: Når man har vært i bodgangen og skal ut i garasjen igjen, så skal man bruke håndtaket for å åpne døren, ikke låsvrideren. 

(28.11.2017)

Økning i felleskostnadene

Styret har vedtatt at felleskostnadene fra januar vil bli økt med 5%. Bakgrunnen er generell prisjustering på våre avtaler, en stor økning i offentlige avgifter (5 - 10%) samt økte vedlikeholdsutgifter. Vi tror også forsikringspremien vil gå opp, som en følge av mange vannskader.

Garasjeleien øker med 10 kroner. GETpakken vil øke i henhold til konsumprisindeksen, akkurat hvor mye denne økningen blir vet vi ikke enda, så det vil vi komme tilbake til.

(15.11.2017)

Lavere rente på felleslånene

Styret har forhandlet med OBOS-banken og fått satt ned renten med 0,10 prosentpoeng. Ny rente er 1,85 % (1,87 % effektivt) og vil bli beregnet fra oktober.

(10.10.2017)

Nytt forsikringsselskap

Vi bytter til If forsikring fra 18. september. Skader på borettslagets eiendom (ikke innbo) skal fra da av meldes på telefon 21 49 24 00. Vårt avtalenummer er SP1449115.1.4.

(25.09.2017)

Getavtalen fra 1. juli

Fakturaene blir forhåndsfakturert, derfor er den for juli sendt ut med den pris og avtale som var i juni. I august derimot så skal dere få riktig faktura og kreditering for juli skal også være på plass da, og skulle det ikke ha skjedd, så må dere kontakt Get.

(07.07.2017)

Når renset du dusjhodet sist?

Borettslaget kjører regelemessig legionellasikring ved å varme opp vannet i varmtvannstankene til eventuelle bakterier er tillintetgjort. Men hver enkelt beboer bør også gjøre noen enkle tiltak for å unngå denne ekstremt smittende sykdommen.

Les mer om tiltak hos DinSide | Les mer om legionella på Wikipedia

(22.06.2017)
Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no