Logo

NB! Disse sidene blir fra 1. november 2019 ikke lenger vedlikeholdt!

Borettslaget bruker nå Vibbo som beboerportal, der du også finner informasjon om din egen leilighet.

Gå til Vibbo. Får du ikke logget inn, har du ikke registrert deg hos OBOS, det gjør du litt nede på forsiden på Vibbo eller her

Illustrasjonsfoto

Nyheter/meldinger


Mange søker garasjeplass

 • Andelseier i G blokken ønsker å kjøpe en garasjeplass. Vedkommende har tlf 958 04 739.
 • Andelseier i H blokken ønsker å leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 988 22 677.
 • Andelseier i D blokken ønsker å kjøpe/leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 911 04 451.
 • Andelseier i F blokken ønsker å kjøpe/leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 922 24 848.
 • Andelseier i D blokken ønsker å leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 976 46 668.
 • Andelseier i C bokken ønsker å leie/kjøpe en garasjeplass. Vedkommende har tlf 469 69 601.
 • Andelseier i C blokken ønsker å leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 922 40 408.
 • Andelseier i G blokken ønsker å kjøpe en garasjeplass. Vedkommende har tlf 464 15 098.
 • Andelseier i C blokken ønsker å kjøpe/leie garasjeplass. Vedkommende har tlf 984 84 424.
 • Andelseier i B blokken ønsker å leie garasjeplass. Vedkommende har tlf 407 34 820.
 • Andelseier i F-blokken ønsker å kjøpe garasjeplass. Vedkommende har tlf 468 43 878.
 • Andelseier i E-blokken ønsker å kjøpe garasjeplass. Vedkommende har tlf 954 45 522.
 • Andelseier i A-blokken ønsker å leie garasjeplass.Vedkommende har tlf 464 23 075.
 • Andelseier i F blokken ønsker å kjøpe/leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 995 94 235
 • Andelseier i H blokken ønsker å kjøpe/leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 979 60 511.
 • Andelseier i J-blokken ønsker å leie en garasjeplass. Vedkommende har tlf 962 31 616.
 • Andelseier i A-blokken ønsker å kjøpe garasjeplass. Vedkommende har tlf 917 53 682.
 • Andelseier i E-blokken ønsker å kjøpe garasjeplass. Vedkommende har tlf 926 86 469.

Husk at styret skal ha beskjed om hvem som disponerer garasjeplassen! Salg må også formelt registreres hos OBOS pga felleskostnadene knyttet til garasjeplasser.

(29.09.2019)

Ny renteøkning

OBOS-banken følger opp siste renteheving fra Norges Bank, slik at renten på felleslånene øker til 2,3% (2,33 effektivt). Dette er fortsatt en av de beste rentebetingelsene i markedet. Endringen gjelder fra 1. september, slik at de som har fellesgjeld vil få økt beløpet på månedsfaktura/-trekk fra OBOS i nær fremtid.

(25.08.2019)

Fastpris på fjernvarme

Borettslaget har nå tegnet 3-års fastpårisavtale for fjernvarmeleveranser fra Fortum (fra 01.10.2019 til 30.09.2022). Prisen vil inkl alle avgifter og nettleie bli 82,74 øre, som sammenlignet med de flytende prisene vi har hatt de siste 3 årene er under gjennomsnittsprisen. Fjernvarmeprisen er mest relevant i perioden oktober-mars, da forbruket er størst på grunn av oppvarming.

(25.08.2019)

Renteendring felleslån

OBOS-banken har varslet at rentesatsen for felleslånene våre ble endret fra 1,95 til 2,15% med gyldighet fra 15. mai. Ny effektiv rente blir 2,17 % på det ene lånet og 2,18 % på det andre.
Endringen er synlig på den enkeltes månedsfaktura-/beløp for felleskostnader fra OBOS.
 

(08.07.2019)

Dokumenter generalforsamling

Protokollen fra generalforsamlingen 14. mai og det etterfølgende beboermøtet er lagt ut på nettsidene.
Du finner de her, sammen med innkallingen/årsrapporten: Dokumenter > Generalforsamling

(06.06.2019)

Energiavregning

På den siste husleiefakturaene fra OBOS er energiforbruket for 2018 avregnet. Ettersom prisene var høyere enn året før, har de fleste fått en tilleggsregning. Dette beløpet er totalt forbruk for hele året, fratrukket det som er betalt inn hver måned (akonto) sammen med husleien.

Høyere energiregning for 2018, vil innebære at akonto-beløpet som skal betales månedlig i 2019 blir justert opp. Den siste fakturaen skal ha det nye akonto-beløpet.

Avregningen finner du ved å logge deg på Techem sin beboerportal.

 

(20.04.2019)

Liten prisøkning for Get-pakken

Fra nyttår øker Get prisene 3,11%, som er i henhold til avtalevilkårene. De sier at prisen kan økes årlig, tilsvarende konsumprisindeksen. Nytt månedsbeløp per leilighet/enhet blir kr 529,82. Økningen vil først komme på fakturaene fra OBOS fra februar.

(15.12.2018)

Økning i felleskostnader

Fra nyttår vil felleskostnadene bli økt med 5%. Grunnen er generell prisøkning på avtaler/tjenester, samt at Oslo kommune budsjetterer med en økning i gebyr for vann og avløp med 9,5 % og gebyr for renovasjon med 8,8 % for 2019.

(14.11.2018)

Kjøp av limfeller

Det er fortsatt mulig å kjøpe 10 limfeller for kr 200,- av borettslaget for bruk i egen leilighet. Betaling gjøres via denne linken https://goo.gl/h2CKQF (kortbetaling/VIPPS). Når betalingen er gjennomført, vil borettslaget få informasjon via e-post. I feltet for navn, skriv også gjerne blokk-/leilighetsnummer, slik at vi vet hvilke postkasse vi skal legge fellene i.

(01.02.2018)

Kjøp av fjernkontroll garasjeport

Ved kjøp av fjernkontroll til garasjeport, skal betaling gjøres gjennom OBOS og da kan denne linken brukes: https://goo.gl/xRZLzg Det er fint om blokk/leilighetsnummer blir skrevet inn sammen med navnet slik at vi vet hvor fjernkontrollen skal leveres. Fjernkontrollen koster kr 600,-. Borettslaget får en e-post når betalingen er gjennomført.

(29.12.2017)
Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no