Logo
Illustrasjonsfoto

Bomiljø > Vaktmester

Borettslaget har tegnet avtale med OBOS Eiendomsdrift om vaktmestertjenester. Det er utarbeidet egen vaktmesterinstruks, som omfatter tilsyn av bygningsmasse, uteområder, garasjeanlegg og tekniske anlegg. Det er også tegnet avtale om en vaktordning til bruk ved akutte skader etc. KUN styret kan rekvirere tjenester fra vaktmester eller utrykning fra vakttjenesten! Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må en påregne å betale for tjenesten selv hvis man tilkaller vaktmester.

Henvendeler vedrørende feil, mangler eller utbedringer knyttet til vaktmestertjenesten kan sendes inn viakontaktskjemaet.

Det er en som har registrert seg som «handyman» i borettslaget. Han heter Jimmy Nilsson (han bor i E-blokken). Han kan kontaktes på tlf 953 32 373. (Pris og annet er styret uvedkommende). 


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no