Logo
Illustrasjonsfoto

Bomiljø > Vaktmester

Borettslaget har fra august 2018 avtale med Komplett Eiendomsdrift om vaktmestertjenester. Det er utarbeidet egen vaktmesterinstruks, som omfatter tilsyn av bygningsmasse, uteområder, garasjeanlegg og tekniske anlegg. Det er også tegnet avtale om en vaktordning til bruk ved akutte skader etc. 

KUN styret kan rekvirere tjenester fra vaktmester eller utrykning fra vakttjenesten! Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må en påregne å betale for tjenesten selv hvis man tilkaller vaktmester.

Henvendeler vedrørende feil, mangler eller utbedringer knyttet til vaktmestertjenesten kan sendes til styret på epost.


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no