Logo

NB! Disse sidene blir fra 1. november 2019 ikke lenger vedlikeholdt!

Borettslaget bruker nå Vibbo som beboerportal, der du også finner informasjon om din egen leilighet.

Gå til Vibbo. Får du ikke logget inn, har du ikke registrert deg hos OBOS, det gjør du litt nede på forsiden på Vibbo eller her

Illustrasjonsfoto

Bomiljø > Vaktmester

Borettslaget har fra august 2018 avtale med Komplett Eiendomsdrift om vaktmestertjenester. Det er utarbeidet egen vaktmesterinstruks, som omfatter tilsyn av bygningsmasse, uteområder, garasjeanlegg og tekniske anlegg. Det er også tegnet avtale om en vaktordning til bruk ved akutte skader etc. 

KUN styret kan rekvirere tjenester fra vaktmester eller utrykning fra vakttjenesten! Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må en påregne å betale for tjenesten selv hvis man tilkaller vaktmester.

Henvendeler vedrørende feil, mangler eller utbedringer knyttet til vaktmestertjenesten kan sendes til styret på epost.


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no