Logo

NB! Disse sidene blir fra 1. november 2019 ikke lenger vedlikeholdt!

Borettslaget bruker nå Vibbo som beboerportal, der du også finner informasjon om din egen leilighet.

Gå til Vibbo. Får du ikke logget inn, har du ikke registrert deg hos OBOS, det gjør du litt nede på forsiden på Vibbo eller her

Illustrasjonsfoto

Bomiljø > Utemiljø

Eiendommen har tidligere bestått av et næringsbygg og dette næringsbyggets yttervegg er beholdt som støttemur i skråningen mot Økernveien. I tillegg er det etablert flere støttemurer på eiendommen for å sikre tilliggende jordskråninger. Alle disse murer er etablert på eiendommen og fremtidig vedlikehold av disse er borettslagets ansvar.

Langs eiendommens grense mot Økern Torgvei er det etablert en kombinasjon av jordvoll og betongvegg for å skjerme eiendommen mot støy fra Økern Torgvei.

Langs eiendommens grense i syd, beliggende på Gnr 123 Bnr 26, er det mellom Økern Torgvei og Økernveien regulert og etablert en gangsti for offentlig bruk. Denne tomten med tilhørende gangsti, eies av Torgveien Borettslag i fellesskap med naboeiendommen Gnr.123 Bnr. 799 og eierne har i felleskap ansvar for vedlikehold av denne eiendommen.

Det er utebelysning ved hvert inngangsparti og langs gangveiene. Ved inngangspartiet på noen av blokkene er det utvendig hagekran. Denne er kun ment for bruk til spyling og rengjøring av gangveier, vanning av plener etc.

Det er satt opp benker og bord samt sykkelstativ som beboere kan benytte. Det er hyggelig for alle om du rydder etter deg. Det er søppelkurver utenfor hver blokk!


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no