Logo

NB! Disse sidene blir fra 1. november 2019 ikke lenger vedlikeholdt!

Borettslaget bruker nå Vibbo som beboerportal, der du også finner informasjon om din egen leilighet.

Gå til Vibbo. Får du ikke logget inn, har du ikke registrert deg hos OBOS, det gjør du litt nede på forsiden på Vibbo eller her

Illustrasjonsfoto

Bomiljø > Snømåking

Borettslaget har inngått avtale med et brøyte-firma, som skal besørge brøyting av stikkveiene i borettslaget etter behov (ikke gangveien fra borettslaget og opp til Økernveien). Økern Torgvei er kommunal eiendom og brøyting der besørges av kommunen.

For at det skal kunne brøytes best mulig, bør ikke sykler, vogner, sparker etc hensettes i stikkveiene.

Henvendelser vedrørende manglende eller dårlig brøyting (ev strøing), rettes til styret.

Det har vært problemer knyttet til ansamling av snø ved inngangsdørene. Styret har derfor anskaffet koster og spader, som deles av to og to blokker! Dersom det snør, er det fint om du hjelper til med å koste/måke. På den måten kan vi spare ekstrautgifter til brøyting/vaktmester - spesielt i helger og høytider!


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no