Logo

NB! Disse sidene blir fra 1. november 2019 ikke lenger vedlikeholdt!

Borettslaget bruker nå Vibbo som beboerportal, der du også finner informasjon om din egen leilighet.

Gå til Vibbo. Får du ikke logget inn, har du ikke registrert deg hos OBOS, det gjør du litt nede på forsiden på Vibbo eller her

Illustrasjonsfoto

Bomiljø > Parkering

Garasje

Mange av boligene har biloppstillingsplass i garasjeanlegget i kjelleren. Det er totalt 113 garasjeplasser. Det er ikke tillatt å parkere på andre steder enn egen, oppmerket plass i garasjeanlegget. Styret har inngått avtale med P-service om parkeringskontroll. De kan kontaktes på: post@pservice.no eller telefon: 41 25 53 84. Det er installert overåkingsløsning for garasjeanlegget (og gjesteparkeringen).

Gjesteparkering

Det er 5 gjesteplasser utenfor den øverste av blokkene (9A), og parkering krever at bilen har synlig parkeringsbevis i ruten senest 15 min. etter ankomst. Disse plassene skal IKKE benyttes av beboere. Overtredelse av parkeringsbestmmelsene (angitt på eget skilt) kan medføre borttauing uten varsel. Bortkjøring vil skje på bileiers regning og risiko. Styret har inngått avtale med P-service om parkeringskontroll. De kan kontaktes på: post@pservice.no eller telefon: 41 25 53 84.

Gateparkering

Ut over parkeringsmulighetene på borettslagets eiendom, er det gateparkering i gatene i området. 


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no