Logo
Illustrasjonsfoto

Bomiljø > Parkering

Garasje

Mange av boligene har biloppstillingsplass i garasjeanlegget i kjelleren. Det er totalt 113 garasjeplasser. Det er ikke tillatt å parkere på andre steder enn egen, oppmerket plass i garasjeanlegget. Styret har inngått avtale med P-service om parkeringskontroll. De kan kontaktes på: post@pservice.no eller telefon: 41 25 53 84. Det er installert overåkingsløsning for garasjeanlegget (og gjesteparkeringen).

Gjesteparkering

Det er 5 gjesteplasser utenfor den øverste av blokkene (9A). Disse skal IKKE benyttes av beboere. Overtredelse av parkeringsbestmmelsene (angitt på eget skilt) kan medføre borttauing uten varsel. Bortkjøring vil skje på bileiers regning og risiko. Styret har inngått avtale med P-service om parkeringskontroll. De kan kontaktes på: post@pservice.no eller telefon: 41 25 53 84.

Gateparkering

Ut over parkeringsmulighetene på borettslagets eiendom, er det gateparkering i gatene i området. Vær oppmerksom på bestemmelsene i Økern Torgvei, der det ikke er tillatt å parkere i tidsrommet 20-06 på oversiden av Spireaveien. Dette skyldes at trailere tidligere har benyttet veien til parkering om natten, noe som medførte uønsket forsøpling, trafikk og støy (bl.a. fra lastebilenes kjøleaggregater).


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no