Logo

NB! Disse sidene blir fra 1. november 2019 ikke lenger vedlikeholdt!

Borettslaget bruker nå Vibbo som beboerportal, der du også finner informasjon om din egen leilighet.

Gå til Vibbo. Får du ikke logget inn, har du ikke registrert deg hos OBOS, det gjør du litt nede på forsiden på Vibbo eller her

Illustrasjonsfoto

Bomiljø > Boder

Hver enkelt leilighet disponerer en bod. Bodene er merket med leilighetsnummer. Hengelåsen som fulgte boden ved overtagelsene benytter samme nøkkel som for inngangsdøren til den enkelte leilighet.

NB! Det skal ikke lagres brannfarlige gjenstander, gasser eller væsker i bodene. Det er heller ikke tillatt å røyke i bodområdet. Det skal være minimum en halv meter luft/rom rundt rør/dyser for sprinkleranlegget.

Av brannsikkerhetsmessige grunner skal det ikke hensettes gjenstander i gangene i bodområdene. Slike gjenstander vil bli fjernet uten varsel, og regningen vil bli belastet den/de ansvarlige. 

Pass på at uvedkommende ikke slipper inn i bodområdet! Hold dørene låst, og sørg for at dørene går skikkelig igjen når du forlater området!


Illustrasjonsfoto
Design og utvikling: Publikant - www.publikant.no